WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020r. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach z