Wisdom of life

Monthly Archives: Listopad 2017

„Cała Polska czyta dzieciom”

W tym roku szkolnym kontynuujemy cykl zajęć w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” mający na celu wprowadzanie dzieci w świat literatury i budzenie w nich zainteresowania książką tak, by później same wybierały wartościową lekturę. Pragniemy w ten sposób uzupełniać domowe czytanie i zachęcić dzieci do codziennego, systematycznego sięgania po książkę. Jest to projekt, który realizujemy od kilku lat we współpracy z

Read more
Likwidacja szkód i ogólne warunki ubezpieczenia

w załączeniu procedura zgłoszenia szkody oraz ogólne warunki ubezpieczenia owu_edu_plus_2017 likwidacja_szkod_2017 tabela__norm__oceny__procentowej_uszczerbku_na_zdrowiu

Read more
11 LISTOPADA- ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„ Jeszcze Polska nie zginęła..." W 1795 roku Rosja , Prusy i Austria dokonały III rozbioru Polski. Na 123 lata zniknęła ona z mapy Europy. Dopiero w roku 1918 nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. W tym roku świętowaliśmy kolejną rocznicę tego podniosłego i jakże ważnego dla każdego Polaka wydarzenia. Z tej to właśnie okazji mogliśmy 9 listopada uczestniczyć w pięknym apelu, przygotowanym przez uczniów naszej szkoły.

Read more

    Archiwum