Wisdom of Life

Konsultacje przedmiotowe dla klas IV-VII

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom klas IV – VII zapewniamy konsultacje przedmiotowe.  Przy zgłoszeniu się na konsultacje uczeń powinien posiadać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie. Szczegółowy plan konsultacji i oświadczenie znajdują się w załącznikach poniżej.   

PLAN KONSULTACJI

OŚWIADCZENIE

Aktualności szkolne

Archiwum