Wisdom of Life

Ogłoszenia szkolne

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

Ogłoszenie o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (w załączniku) rekrutacja-2018

Read more
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”

Do pobrania: Regulamin konkursu Załącznik nr 1 – Zgoda opiekuna

Read more
Likwidacja szkód i ogólne warunki ubezpieczenia

w załączeniu procedura zgłoszenia szkody oraz ogólne warunki ubezpieczenia owu_edu_plus_2017 likwidacja_szkod_2017 tabela__norm__oceny__procentowej_uszczerbku_na_zdrowiu

Read more

Archiwum