Wisdom of Life

Szkoła

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020r. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach z OKE. Zgodnie z informacjami  MEN, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

Read more
Rekrutacja do świetlicy

REKRUTACJA DZIECI DO ŚWIETLICY  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 !!! Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców (opiekunów) należy złożyć do nauczycieli dyżurujących przy wejściu do szkoły lub w sekretariacie  w terminach do:      26 czerwca / dzieci uczęszczające do świetlicy w bieżącym roku szkolnym / 31 sierpnia / dzieci ubiegające się o przyjęcie do świetlicy

Read more
PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie. W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2019/2020 pragniemy podziękować za współpracę, zrozumienie, ogromne zaangażowanie i działania na rzecz szkoły. Jesteśmy wdzięczni, że w czasie zdalnego nauczania mogliśmy liczyć na  wsparcie i wyrozumiałość. Życzymy Państwa Rodzinom dobrego wypoczynkuw czasie wolnym od nauki szkolnej. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 25.

Read more

Aktualności szkolne

Archiwum