Wisdom of Life

DRZEWO PRAW DZIECKA

Na całym świecie wiele dzieci zastanawia się nad podstawowymi prawami dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów:
DRZEWO PRAW DZIECKA
link do padletu z pracami:
https://padlet.com/jolawojtasik/2ydtpeismmnd50kg

Aktualności szkolne

Archiwum