Wisdom of Life

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego  2020/2021 uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące pracy naszej szkoły zostaną umieszczone na stronie internetowej 28. 08. 2020 r., po dokonaniu ustaleń podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Jednocześnie prosimy rodziców/opiekunów uczniów klas I (posiadających dostęp do dziennika elektronicznego) i klas II – VIII o odczytywanie
w bieżącym tygodniu wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Rodziców/opiekunów dzieci oddziałów ,,0” prosimy o przekazanie telefonicznej informacji do sekretariatu szkoły o korzystaniu dzieci
z dowozów, świetlicy szkolnej i obiadów.

Tel. 413676487.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły

Aktualności szkolne

Archiwum