Wisdom of Life

Pedagog szkolny

Trwaj w słońcu,
bo nic piękniejszego nie rośnie w ciemności ”   F.Schiller

Pedagog szkolny jest do dyspozycji rodziców, dzieci i nauczycieli w godzinach :

GODZINY PRACY PEDAGOGA 

DNI TYGODNIA JOLANTA WOJTASIK MONIKA MAJKOWSKA
PONIEDZIAŁEK 8.00-13.00 12.00-16.00
WTOREK 12.00-16.00 8.00-13.00
ŚRODA 8.00-13.00 12.00-16.00
CZWARTEK 12.00-16.00 8.00-13.00
PIĄTEK 8.00-13.00 12.00-17.00

Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja można umówić się również na termin dogodny dla Rodzica. Pedagog w szkole zajmuje się rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, prowadzi mediacje i negocjacje pomiędzy wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej; zajmuje się poradnictwem dla rodziców w sprawach wychowawczych i terapeutycznych. Pomaga określić jakiego rodzaju badania są potrzebne dziecku i gdzie je wykonać. Zajmuje się dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Instytucje udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Miejski Zespól Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

ul. Urzędnicza 16, Kielce, tel.41 76728 ,

www.mzppp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Kielce ul. Studzienna 2

tel: 041 331-25-24

Rejony Opiekuńcze:

 •   Rejon Opiekuńczy „Herby”, ul. 1 – go Maja 196, tel. 34 615 45.

Kierownik – Pani Edyta Bieńka, zastępca – Pani Małgorzata Terelak.

 •  Rejon Opiekuńczy „Czarnów”, ul. Piekoszowska 39, tel. 36 649 05.

Kierownik Pani Iza Aniołek, zastępca Pani Barbara Kubicka.

Porady prawne (bezpłatne)

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej

Kielce ul. 1 – go Maja 196, tel. 041 368-18-67

 • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, tel. 41 33 153 13   www.profilaktyka.com

 •  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

tel. 800 100 100           www.helpline.org.pl   http://dzieckowsieci.fdn.pl/rodzice-kurs-e-learning-dziecko-w-sieci?cat1=&cat2=961&cat3=

 •  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie – ul. 1-go Maja 196 – tel. 41 368 18 67
 • Ośrodek Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – ul. Wiśniowa 3 – tel. 41 362 89 73
 • Punkt Interwencyjno -Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy – ul. Grunwaldzka 43 A – tel. 41 366 10 52
 • Komisariat Policji  II ul. Kołłątaj 4 ,41 349 31 51
 • Placówka Opieki Doraźnej Azyl – Kołłątaja 4 – tel. 41 345 08 59
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Kielcach u

  l. Malików 150 B , tel. 41 367 36 93          strona internetowa http://www.monar.org/nasze-placowki/id_88_stowarzyszenie-monar-poradnia-profilaktyki-leczenia-i-terapii-uzaleznien-w-kielcach  

Akty prawne : 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.o  przeciwdziałaniu narkomanii USTAWA

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie  ustawa 2

Przydatne strony :

http://www.dopalaczeinfo.pl

http://www.narkomania.org.pl/informacje-o-narkotykach

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie

https://dyzurnetzatrucie substancjami psychoaktywnymi   zatrucie_substancjami_psychoaktywnymi_2

jak kocha i wymaga. poradnik dla rodzicw_11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Archiwum