Wisdom of Life

„Jestem przyjacielem zwierząt” – Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klas 0-VIII

„Jestem przyjacielem zwierząt”
Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klas 0-VIII

Cele konkursu:

– rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania tematyką przyrodniczą;

– kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec przyrody, jej wartości i piękna;

– umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego udziału w ochronie przyrody poprzez stworzenie im możliwości wyrażania swojej wiedzy i uczuć za pośrednictwem plakatów;

– rozwijanie inwencji twórczej na tematy związane z przyrodą i jej ochroną;

– uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernej i bardzo często negatywnej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;

– szerzenie humanitarnego stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;

– kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży;

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów SP25 w Kielcach w trzech grupach wiekowych:
  – „zerówki”
  – klasy I-III
  –  klasy IV-VIII
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu w formacie A-3 lub A-4 /wielkość dużego lub małego bloku technicznego/. Technika dowolna: plakatówki, pastele, wyklejanka, witraż, collage, wydzieranka itp.
 3. Tematyka plakatu powinna uwzględniać treści przyrodniczo-ekologiczne z akcentem na pomoc
  i przyjaźń ludzi i zwierząt.
 4. Jeden uczestnik może dostarczyć jeden plakat.
 5. Każda praca powinna być opisana w jej tylnej części następującymi danymi:
  –   imię i nazwisko autora;
  –   klasa /oddział/
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w/w plakatu do nauczycieli wymienionych jako realizatorzy, w terminie do 13 stycznia 2020 r.
 7. Plakaty uczniowie dostarczają:
  – w klasach O – III do p. Agnieszki Dziewięckiej /za pośrednictwem wychowawcy klasy/
  – w klasach IV-VIII do n-li przyrody, geografii i biologii

Organizatorzy:

– Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Kielcach
– Szkolne Koło LOP przy SP 25 w Kielcach

Nauczyciele realizujący konkurs:

– Artur Staniszewski
– Wiesława Zazula
– Małgorzata Krężołek
– Agnieszka Dziewięcka
– Jolanta Domagała
– Martyna Falkiewicz – Wiatr

Podsumowanie konkursu, nagrody:

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w lutym 2020 r. na uroczystym apelu szkolnym. Komisja konkursowa przyzna i wręczy w każdej grupie wiekowej I, II i III nagrodę oraz wyróżnienie.
Prace konkursowe zaprezentowane zostaną na specjalnie przygotowanej wystawie w auli szkolnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Archiwum