NASZA NIEPODLEGŁA…

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.
                                Wanda Chotomska „Twój dom”

8 listopada 2019 roku świętowaliśmy w SP25 kolejną rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Po tym, jak w 1795 roku Rosja , Prusy i Austria dokonały III rozbioru Polski, na bardzo długo zniknęła ona z map Europy. Z map tak, ale z serc i mentalności Polaków nigdy!
Jak co roku, społeczność szkolna  uczciła to wyjątkowe święto, uczestnicząc we wzruszającym apelu patriotycznym, przygotowanym przez nauczycieli i wychowanków SP 25. Wspaniale przygotowana inscenizacja, dopełniona pokazem tańca w strojach z epoki oraz przepięknymi pieśniami patriotycznymi, wykonanymi przez szkolny chór, zachwyciła wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości. Młodzież w skupieniu obejrzała przygotowany apel i godnie uczciła to jakże ważne dla każdego Polaka święto.