Wisdom of Life

Obiady w styczniu

OPŁATY ZA OBIADY
W STYCZNIU
14 obiadów po 4,50zł – do zapłaty:
63,00 zł.

Należy przelać na konto bankowe szkoły:

73 1050 1461 1000 0024 4057 1574

w dniach
od 01.01 do 10.01

Proszę o terminowe wpłaty !!!

NIE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT
Z WYPRZEDZENIEM!!!

Ze względu na wymagania organizacyjne stołówki proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat.
Do chwili uiszczenia opłaty (najpóźniej do 10.01) dziecko przed każdym obiadem jest zapisywane w stołówce.

Do tego dnia obiady są przygotowywane dla wszystkich uczniów, którzy korzystali z obiadów w miesiącu poprzednim,z wyjątkiem zgłoszonych rezygnacji.
Uczeń otrzyma karnet obiadowy po dokonaniu wpłaty.
Uczniom klas O-III karnet dostarcza kierownik świetlicy, pozostali uczniowie klas IV-VIII mają obowiązek zgłosić się do kierownika po karnet osobiście.

Nieobecności na obiadach należy zgłaszać w przeddzień nieobecności dziecka do godziny 13.00 bezpośrednio do świetlicy, lub telefonicznie (041 367 64 87).
Są one zwracane na konto na koniec miesiąca.
W pierwszym dniu nagłej nieobecności można odebrać obiad „na wynos”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Archiwum