Wisdom of Life

OPŁATY ZA OBIADY W CZERWCU

OPŁATY ZA OBIADY W CZERWCU
DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

16 obiadów po 5,00złdo zapłaty:

80,00 zł

DLA KLAS I-VIII

( BEZ 1 CZERWCA)

15 obiadów po 5,00złdo zapłaty

75,00 zł

należy dokonać przelewem bankowym na
konto ING 73 1050 1461 1000 0024 4057 1574. 
w terminie od 1 do 7 czerwca

 

Ze względu na wymagania organizacyjne stołówki proszę

przestrzegać terminów opłat.

W przypadku braku terminowej wpłaty dziecko nie otrzyma obiadu!!!

W opisie należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza, (w przypadku nie wszystkich dni tygodnia proszę podać dni w które dziecko będzie jadło np: „poniedziałki, środy , piątki” „ bez piątków”itp.) W razie wątpliwości co do wymaganej kwoty należy skontaktować się z kierownikiem świetlicy.

Uczeń otrzymuje karnet obiadowy po wpływie środków na konto.

Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień nieobecności dziecka do godziny 1300 bezpośrednio do świetlicy, lub telefonicznie

(41 367 64 87).

W pierwszym dniu nagłej nieobecności dziecka w szkole można odebrać „obiad na wynos”,  z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić.
W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Aktualności szkolne

Archiwum