Wisdom of Life

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla klas I – III odbywają się w trybie stacjonarnym wg dotychczas obowiązującego planu zajęć.
 2. Uczniowie klas IV-VIII realizują naukę zdalną.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się od godz. 6.30 do godz. 17.30.
 4. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00.
 5. Pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w piątek w godzinach 8.00– 15.00.
 6. Stołówka szkolna wydaje obiady dla oddziałów przedszkolnych i klas I –III wg ustalonego harmonogramu.
 7. Podczas przebywania w przestrzeni wspólnej dzieci/uczniowie oraz pracownicy szkoły mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką.
 8. Konsultacje dla klas VIII dotyczą przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego. Odbywają się wg harmonogramu.
 9. Następuje zmiana organizacji wejścia do szkoły i szatni – informacja przy wejściu.
 10. Zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, logopedyczne oraz koła rozwijające zainteresowania dla klas I –III odbywają się w formie stacjonarnej.
 11. Zawieszone są zajęcia nauki pływania.

Aktualności szkolne

Archiwum