Wisdom of Life

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie.

W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2019/2020

pragniemy podziękować za współpracę, zrozumienie, ogromne zaangażowanie i działania na rzecz szkoły.

Jesteśmy wdzięczni, że w czasie zdalnego nauczania mogliśmy liczyć na  wsparcie i wyrozumiałość.

Życzymy Państwa Rodzinom dobrego wypoczynku
w czasie wolnym od nauki szkolnej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 25.

Aktualności szkolne

Archiwum