Wisdom of Life

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie,

w oddziałach ,,0” i  I,  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, dopuszcza się obecność jednego rodzica/prawnego opiekuna dziecka  pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur i stosowania się do zaleceń pracowników szkoły.

Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci z wszystkich klas o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi procedurami.

Dzieci/uczniowie WSZYSTKICH KLAS przychodzą do szkoły z podpisaną deklaracją.

Aktualności szkolne

Archiwum