Wisdom of Life

Rada Rodziców

Rada Rodziców – skład Prezydium w roku szkolnym 2020/2021

  • Jarosław Mikołajczyk – przewodniczący

  • Paweł Cichy – z-ca przewodniczącego

  • Magdalena Milcarz – sekretarz

  • Paweł Wąchała – skarbnik

  • Marta Perlak – członek

Aktualności szkolne

Archiwum