Wisdom of Life

Rada Rodziców

Rada Rodziców – skład Prezydium w roku szkolnym 2019/2020

  • Jarosław Mikołajczyk          – przewodniczący

  • Paweł Cichy                           – z-ca przewodniczącego

  • Katarzyna Glinka-Piecaba -sekretarz

  • Andrzej Wałęka                     – skarbnik

  • Grzegorz Pająk                      – członek

Aktualności szkolne

Archiwum