Wisdom of Life

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

01.07.2020r. – 07.07.2020r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający – przyjmowanie podań przez placówki

14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

14.07.2019r. – 17.07.2019r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

20.07.2019r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2018, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2018r.)

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:

– Przedszkole Samorządowe nr 2

– Przedszkole Samorządowe nr 5

– Przedszkole Samorządowe nr 6

– Przedszkole Samorządowe nr 9

– Przedszkole Samorządowe nr 16

– Przedszkole Samorządowe nr 19

– Przedszkole Samorządowe nr 23

– Przedszkole Samorządowe nr 29

– Przedszkole Samorządowe nr 30

– Przedszkole Samorządowe nr 32

– Przedszkole Samorządowe nr 42

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 13

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 22

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 24

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 25

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 31 (zarówno oddziały przedszkolne jak i zerówka szkolna)

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 33

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 34 (tylko zerówka szkolna – 5 i 6 latki)

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą się ubiegać o przyjęcie dzieci 5 i 6 – letnie.

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do wszystkich wybranych placówek.

Aktualności szkolne

Archiwum