Wisdom of Life

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Na rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2020r.  zapraszamy dzieci oddziałów ,,0” oraz uczniów klas I i IV.

Do szkoły mogą przyjść tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.

w oddziałach ,,0” i  I  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego dopuszcza się obecność jednego rodzica/prawnego opiekuna dziecka .

Dorośli – rodzice/opiekunowie uczestniczący w uroczystościach będą musieli przestrzegać środków ostrożności – osłonić usta i nos (prosimy o założenie maseczki oraz rękawiczek lub przed wejściem zdezynfekować dłonie).

Dzieci/ uczniowie czekają na wychowawców przy wyznaczonych wejściach o określonych godzinach zachowując dystans społeczny 1,5 m. Do sal przechodzą pod opieką nauczycieli. W budynku szkoły poza salami lekcyjnymi obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa przez maseczki, dlatego prosimy, aby dziecko przychodząc do szkoły było zaopatrzone w środki osłony twarzy.

Po zakończeniu spotkań wszyscy opuszczają budynek tym samym wejściem.

Nr 1 – wejście główne

Nr 2 – wejście główne

Nr 3 – wejście do pawilonu D

Nr 4 – wejście do pawilonu D (od strony basenu)

Nr 5 – wejście do pawilonu B

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
DLA ODDZIAŁÓW ,,0″, KLAS I i IV

Godzinawejście
Nr 1
wejście
Nr 2
wejście
Nr 3
wejście
Nr 4
wejście
Nr 5
8.30kl. 4A
sala 5C
kl. 4D
sala 24A
kl. 4F
sala 11D
8.45kl. 4B
sala 10D
kl. 4C
sala 12D
kl. 4E
sala 23D
9.45kl. 1A
sala 7B
kl. 1C
sala 9B
kl. 1B
sala 1B
11.00kl. 1E
sala 9B
kl. 1D
sala 1B
11.150 B
sala 4B
0A
sala 3B

Uczniowie pozostałych klas: II, III, V, VI ,VII, VIII
w dniu 1 września 2020 r. otrzymają od wychowawców wiadomości wysłane przez dziennik elektroniczny z planem lekcji
oraz innymi informacjami dotyczącymi przyjścia do szkoły
w dniu 2 września 2020 r.

Aktualności szkolne

Archiwum