Wisdom of Life

Ślubowanie klas pierwszych

10 października 2019 roku w niezwykle podniosłej atmosferze odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.Uroczystość prowadził pan Mirosław Piątkowski,Dyrektor szkoły serdecznie powitał nowych uczniów do powitania przyłączyli się starsi koledzy. W uroczystości wśród zaproszonych gości uczestniczył Przewodniczący Rady Rodziców- pan Jarosław Mikołajczyk, którzy życzył nowym uczniom sukcesów w nauce.                                                                                                                               

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Archiwum