Spotkanie z historykiem, pisarzem doktorem Markiem Jedynakiem

W czytelni 20 lutego 2020 r. klasy: Ve, VIIb i VIIe wzięły udział w zajęciach z edukacji historyczno- patriotycznej „Rozważania o wojnie” z udziałem historyka, pisarza i pracownika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Pana doktora Marka Jedynaka. Nasz Gość przybliżył uczniom  losy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej  – Ponury. Zachęcał też do przeczytania odnalezionego i zredagowanego przez niego dziennika pisanego przez „Staszka”- żołnierza Jana Piwnika „Ponurego”.

Podczas uroczystości podsumowano konkurs historyczno-plastyczny „Czas wojennej grozy i bohaterstwa ocalmy od zapomnienia” zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli historii.. Laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Uczniowie obejrzeli również  wystawę nagrodzonych prac plastycznych oraz wystawę książkową „II wojna światowa w literaturze”.