Wisdom of Life

ŚWIETLICA – WAŻNE INFORMACJE

Drodzy Rodzice/Opiekunowie !

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących pandemii COVID19 oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe świetlicy szkolnej, prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia świetlicowe.

Rekomendujemy zapisywanie  uczniów o najwyższej potrzebie, pozostających w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców , organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Aktualności szkolne

Archiwum