Szkoła pamięta!

25 października br, odbyła się ogólnopolska akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji również uczniowie naszej szkoły odwiedzili lokalne miejsca pamięci. Pod opieką nauczyciela historii, grupka uczniów klas VII odwiedziła miejsce przy ul. Malików 3 (wnęka na elewacji budynku należącego obecnie do Przedszkola Samorządowego nr 18 w Kielcach), gdzie wmurowana jest Tablica dla uczczenia pamięci pomordowanych uczestników strajku chłopskiego z 1937 roku, powstała z inicjatywy Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kielcach. Klasa Vc wraz z wychowawcą udała się na Cmentarz Partyzancki, gdzie porządkowali mogiły  żołnierzy Wojska Polskiego poległych  w latach 1939-1945 oraz ofiar terroryzmu hitlerowskiego. Symboliczny znicz zapalili również na grobie Wojciecha Szczepaniaka (kurier podziemia, członek Szarych Szeregów, żołnierz AK ps. „Lwowiak”). Kolejna grupa uczniów (Koło Regionalne klas I-III) wraz z opiekunami również odwiedziła zabytkowy zespół kieleckich cmentarzy, gdzie chwilę zadumy spędziła przy grobach żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1919 roku. Symboliczne zapalenie zniczy, modlitwa za poległych – to własnie oznaka pamięci młodych pokoleń o bohaterach walczących o naszą wolność!