Wisdom of Life

Szkoła TIK na TAK

Projekt „Szkoła TIK na TAK!”

Nasz szkoła zgłosiła udział w projekcie: „Szkoła TIK na TAK!”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 dla EFS. Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie 8.3.3 – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Głównym organizatorem naszego projektu jest Grupa MAC S.A. z siedzibą na ul. Witosa 76.

Głównym celem projektu realizowanego przez Grupę MAC S.A. jest zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Do udziału w projekcie zgłosiło się 5 szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego. Szczegółowe dane znajdują się na stronie internetowej: www.mac.pl (wystarczy wyszukać projekt TIK na TAK)

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2018 – 31.07.2020. Skierowany jest dla uczniów klas: 4-7 w roku szkolnym 2018/2019 wraz z kontynuacją zajęć w roku szkolnym 2019/2010 – odpowiednio w klasach 5-8. Każdy z uczestników odbędzie 84 godzinne szkolenie rozłożone w w/w okresie.

Szkoła zostanie doposażona w: drukarkę 3D wraz z materiałem eksploatacyjnym, laptop wraz z oprogramowaniem, monitor interaktywny 65”, dwuletnią licencję oprogramowania Mozabook i długopisy 3D.

W ramach projektu wybrano 11 nauczycieli z SP, 25 którzy odbędą szkolenie podnoszące kwalifikacje (certyfikat EPP e-Nauczyciel, ECDL). Również w ramach projektu wybrani uczniowie z naszej szkoły, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie zostaną przeszkoleni – będą brali udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie SP 25.

w okresie:

IV 2019 – VI 2019

20h warsztatów

  • 10 godzin warsztatów w zakresie modelowania 3D, drukarek 3D
    i specjalnego oprogramowania;
  • 10 godzin warsztatów w zakresie mediów cyfrowych.

w okresie:

IX 2019 – VI 2020

64h warsztatów

  • 34 godziny zajęć pozalekcyjnych – modelowanie 3D i drukarki 3D, podczas tych zajęć uczniowie nauczą się projektować i drukować modele 3D;
  • 30 godzin zajęć pozalekcyjnych – podczas tych zajęć uczniowie nauczą się m. in. tworzyć blogi i strony internetowe, zachowania bezpieczeństwa w intrenecie. Zajęcia będą realizowane
    z wykorzystaniem platformy mozaBook i e-podręcznika.

Według ustalonych wskazówek w projekcie z naszej szkoły może uczestniczyć 220 uczniów, w tym: 101K, 119M. Każdy zgłoszony uczestnik, musi mieć wypełniony formularz przez swojego rodzica (prawnego opiekuna). Nie wypełnienie formularza wiąże się z tym,
że uczeń nie bierze udział w projekcie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.mac.pl/o-mac/projekty/szkola-tik-na-tak, jak również na naszej szkolnej stronie internetowej, w zakładce:
PROJEKTY/ SZKOŁA TIK na TAK/ Uczeń – deklaracja i formularz zgłoszeniowy w wersji .pdf (kolorowej lub czarno – białej). Formularz należy pobrać, wypełnić i zanieść do sali lekcyjnej: 14D do panie Agnieszki Walaś lub zostawić w sekretariacie szkoły do dnia: 5.04.2019.

Zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcyjnymi na terenie naszej szkoły. Dla ułatwienia realizacji tych warsztatów dopuszczamy terminy zajęć przed lekcjami i po lekcjach lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych jak: sobota, 23.04, 29-30.04, 24-26.06. W tym semestrze planujemy, że z każdą z grupą zrealizujemy 20 godzin dydaktycznych – tj. około
5-6 spotkań. Będziemy się starać tak ustawić grafik zajęć, aby pasował każdemu uczestnikowi,
w razie nieobecności można się zamienić między grupami.

Wszystkie zapytania lub niejasności proszę kierować do Agnieszki Walaś pracownika SP 25 przez szkolny e-dziennik.

Zachęcamy do udziału w zajęciach, w których udział jest ograniczony liczbą miejsc, jest całkowicie bezpłatny, a uczniowie będą mieli szanse rozwinąć swoje zainteresowania
technologiczne tj. jak: drukarki 3D, długopisy 3D, blogi, strony www. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy uczniów do udziały w ciekawych warsztatach szkoleniowych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Aktualności szkolne

Archiwum