Tragizm wojny i okupacji – w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

15 października br, trójka uczniów naszej szkoły biorąca udział w Projekcie ” Tragizm wojny i okupacji – w 80 rocznice wybuchu II wojny światowej” pojechała na wycieczkę do Krakowa, gdzie odbyła spacer z przewodnikiem- Śladami II wojny światowej oraz zwiedziła Muzeum Schindlera. Celem projektu jest  m.in: upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz polskiego czynu zbrojnego podczas kampanii wrześniowej, pogłębianie wiedzę na temat wydarzeń związanych z II wojną światową, kształtowanie postawy szacunku dla innych ludzi – imiennych i bezimiennych bohaterów, rozbudzanie zainteresowania własną przeszłością, przeszłością swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną. Organizatorami projektu są: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.