Wisdom of Life

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach informuje, że  trwają zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci z obwodu Szkoły, które urodziły się w 2014r. (7-latki).

Rodzice/prawni opiekunowie obowiązani są osobiście złożyć zgłoszenie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/oprawnego opiekuna oraz akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP 25, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 25 (najpóźniej do 30 września 2021 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Formularz „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej    nr 25 w Kielcach”  można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Ulice należące do obwodu szkoły:

a/ całe ulice: Dewońska, Fałdowa, Hercyńska, Jurajska, Karbońska, Kaznowskiego, Kolejarzy, Kredowa, Kruszelnickiego, Lisia, Malików, Markowskiego, Massalskiego, Miedziana, Raciborskiego, Smolaka, Tektoniczna, Triasowa, Wystawowa,

b/ części ulic: Batalionów Chłopskich 100-410 (wszystkie), Łódzka od 235–do końca (wszystkie), Piekoszowska 200-386 (wszystkie).

Szkoła nie prowadzi rekrutacji dzieci spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022.

Aktualności szkolne

Archiwum