Wisdom of Life

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I – VII otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z poniższym harmonogramem.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW DLA KLAS I  – VII

Miejscem odbioru świadectw będą oznaczone numerami wejścia do szkoły :

  • Nr 1 – wejście główne do budynku szkoły
  • Nr 2 – wejście do pawilonu B
  • Nr 3 – wejście do pawilonu D
  • Nr 4 – wejście do pawilonu A ( od strony basenu)
  • Nr 5 – wejście do sali gimnastyki korekcyjnej
  • Nr 6 – wejście do sali gimnastycznej

GODZINAWEJŚCIE
Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5
Nr 6

1000

7 A

7 B

7 C

7 D
1F-900
7 E


7 F
10307 G6 A6 B6 C6 D6 E
11006 F6 G6 H6 I6 J5 A
11305 B5 C5 D5 E5 F5 G
12005 H5 I4 A4 B4 C4 D
12303 A3 B3 C3 D3 E3 F
13003 G2 A2 B2 C2 D2 E
13302 F1 A1 B1 C1 D1 E
14001 G 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ÓSMOKLASISTÓW

odbędzie się w auli szkolnej ,

I TURA:  godz. 800 – kl. 8 B,  8 C

II TURA: godz. 900 – kl. 8 A, 8 D, 8 E

Przypominamy, że nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS i MEN (maseczki i dystans społeczny).

Z uwagi na obostrzenia Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Uczniowie wchodzą do auli w maseczkach po uprzednim zdezynfekowaniu rąk oraz po pomiarze temperatury, następnie  ustawiają się w wyznaczonych  miejscach.

Odbiór świadectw przez uczniów klas młodszych, w celu  usprawnienia wydawania świadectw, możliwy jest przy asyście jednego rodzica/opiekuna.

Odbiór świadectwa w w/w terminie nie jest obowiązkowy. Osobą decyzyjną w kwestii udziału dziecka w  zakończenia roku szkolnego 2019/2020 jest Jego Rodzic.

Nieodebrane w dniu zakończenia roku szkolnego świadectwa będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły do końca wakacji.

Aktualności szkolne

Archiwum